Vårt företag har i över 15 år erbjudit tjänster i Pommerska regionen, samt i andra delar av Polen. Vi har även nöjda kunder från Sverige, Norge och Tyskland. Vi anställer endast kvalificerad anställda, med många års erfarenhet. Det är därför vi har möjlighet att utföra de mest komplicerade projekten. Vi har upptäckt att vår kombination av kunskap och erfarenhet gör att vi kan erbjuda våra kunder en professionell och omfattande tjänst.

Ägaren har en Master Roofer titel och dessutom en expert yrkesbeteckning från Engineers and Technicans of Construction Materials Industry Association.